Villkor


Denna webbsida är auktoriserad för PartyLite. En annan webbsida som använder detta företagsnamn är gjord av en individ som inte har rättigheter till det. Om du har frågor eller önskar mer information hittar du 'kontaktuppgifter' under de specifika webbsidorna för varje land.

Partylite behandlar kreditkortsbetalningar genom en bank i Finland.

PartyLite Oy
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo
Tel.: 08 505 200 11
E-Mail: info@partylite.se


Ångerfrist

Du kan enligt lagen ångra dig inom 14 dagar, den så kallade ångerfristen.

Om ångerfristen inte innehåller sju arbetsdagar har du ändå alltid sju arbetsdagar på dig att ångra köpet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Så här beräknas ångerfristen:

  • • Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan eller en väsentlig del av den, t.ex. den dag du hämtar ut varan på posten.
  • • Om du har avtalat om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag avtalet ingås.

Ångerfristen räknas dock aldrig tidigare än från den dag du fick denna informationshandling och ångerblanketten. Om du ångrar dig, gör så här:

Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Skriv därför gärna till företaget och meddela att du ångrar dig. Du bör rekommendera brevet om du skickar det per post. Spara postkvittot så att du kan visa att du har ångrat dig i rätt tid. Begär kvitto om du lämnar ångerblanketten direkt till företaget. Begär även kvitto om du ångrar dig muntligen, t.ex. i samband med besök eller vid telefonsamtal. När du ångrar dig gäller det här:

Varan ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om varan skadas eller kommer bort för att du inte tagit tillräcklig vård om den, får du inte ångra dig. Du har rätt att varsamt undersöka varan även om den därigenom minskar i värde. En sådan undersökning får emellertid inte göras mer omfattande än nödvändigt. Om varan förstörs av en olyckshändelse eller ändras av någon annan orsak, som du inte kan lastas för, har du ändå kvar din ångerrätt.

Om avtalet gäller en vara

Vårdplikt - Om du redan har fått en vara måste du noggrant vårda den.

Om du har fått varan vid hembesöket eller utanför hemmet

Om du vid hembesöket eller utanför hemmet tog emot varan eller en väsentlig del av den, ska företaget hämta varan på den plats där den togs emot eller på den plats som du anvisar (t.ex. bostaden) om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där. Företaget måste hämta varan inom tre månader från den dag ångerfristen började löpa. Du måste ge företaget möjlighet att hämta varan. Tala därför om när och var den kan hämtas. Om företaget inte har hämtat varan inom tre månader får du behålla varan utan att behöva betala för den. Du kan inte bli ägare till varan genom att hålla dig undan och på så sätt hindra företaget från att hämta varan.

Om du har fått varan levererad senare

Om varan levererades till dig först efter hembesöket eller annan träff, är det du som ska lämna eller sända tillbaka varan till säljaren.

Återbetalning

Du behöver inte lämna ifrån dig varan förrän du har fått tillbaka vad du eventuellt redan har betalat till säljaren. Detta gäller både köpeskillingen (priset) och leveranskostnader eller liknande. Du har också rätt till ersättning för beräknade skäliga returkostnader.

Om avtalet gäller en tjänst

Om du har avtalat om en tjänst och ångrat dig, har företaget inte rätt att få ersättning för den del av tjänsten som utförts eller som du eventuellt redan har tillgodogjort dig. Du är skyldig att återlämna det material som du i förekommande fall har tagit emot, förutsatt att du inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader.


Presentkort

Presentkort kan användas endast till ordinariepris produkter (det är inte tillåtet att köpa specialerbjudanden med presentkort).
Om en order innehåller produkter till specialpris kan presentkort inte användas varken som hel eller delvis betalning även om ordern innehåller produkter till normalpris.


Att shoppa

Vi förbehåller oss rätten att oavsett orsak korrigera eller annullera lagd beställning samt även att inställa leverans. Vi reserverar oss för eventuella fel i online shoppens information och i produktinformation och dess bildmaterial och förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående avisering.


Priser & avgifter

Priser och avgifter anges i svenska kronor inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer enligt leveranssätt.


Godkännande av villkor

Vid registrering av ett användarkonto eller vid genomförd beställning godkänner du våra köpvillkor och samtycker till att dina identifikations- och kontaktuppgifter samt köphistorik registreras hos oss.

Copyright © 2020 PartyLite