Sekretesspolicy för PartyLite

Senaste uppdatering: 25.05.2018


Information som samlas in på denna webbplats http://www.partylite.se samlas in och bearbetas av PartyLite Oy [ifylls senare med kontaktuppgifter till PartyLite] (nedan kallad ”PartyLite”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”våra”). PartyLites mål, som en controller, är att skydda sekretessen för sina användare (nedan kallad ”Användare(n)” eller ”du”, ”din”, ”dina”) och för att samla in och behandla personuppgifter (enligt definitionen under den Europeiska Allmänna Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679) ansvarsfullt. Vänligen läs följande sekretesspolicy (nedan kallad ”sekretesspolicyn”).

För tillämpningen av denna sekretesspolicy så inkluderar ”PartyLite-gruppen” PartyLite Trading SA, PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite Europe Services GmbH, PartyLite SarL, PartyLite Handels GmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite spzoo, PartyLite sro, PartyLite AS och PartyLite Srl, PartyLite Worldwide LLC, PartyLite gifts Inc.

Insamling av personuppgifter

PartyLite är controllern för alla personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Vi kommer inte att överföra eller hyra ut personuppgifter på något sätt till tredje parter i avvikelse från innehållet i denna sekretesspolicy. Vi samlar in personuppgifter på olika ställen på vår hemsida, i synnerhet när:

 • - Du skapar ett konto på vår webbplats.
 • - Du gör ett inköp på vår webbsida;
 • - Du vill få våra nyhetsbrev och erbjudanden;
 • - Du kontaktar oss för att bli en PartyLite-konsult;
 • - Du kontaktar oss för att bli en PartyLite-värd och ordna en fest;
 • - Som en del av ditt surfande på vår webbplats.
 • - Du behöver kontakta oss via vår hemsida av någon anledning som rör våra produkter och tjänster.

Vi kommer att samla in dina personliga uppgifter till oss direkt (t.ex. när du kontaktar oss via vår hemsida, eller webbplatsen som drivs för en av våra konsulter som agerar som vår databehandlare när du gör ett inköp, osv.), eller när du surfar på vår webbplats (t.ex. med hjälp av cookies för att förstå hur du använder vår webbplats).
I synnerhet samlar vi in följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och transaktionsinformation. Vänligen ge oss inte, i synnerhet via de öppna fälten på vår hemsida, känslig information (till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexliv eller sexuell läggning).

När vi samlar in data via formulär, inklusive elektroniska formulär, så anger vi obligatoriska fält via asterisker. Att inte tillhandahålla de uppgifter som markerats med en asterisk kan hindra dig från att komma åt en produkt eller en tjänst.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

När du ansluter till vår hemsida så samlar vi automatiskt IP-adressen, typ och version av din webbläsare, operativsystemet på den maskin du använder, den webbplats som du hämtar ner, den senaste webbplatsen du hämtade ner, datum och tid för nedhämtning av tekniska skäl, dvs för att göra webbplatsen tillgänglig till dig och felsöka webbplatsen och respektive webserver vid misslyckanden (i sådana fall är den rättsliga grunden för databehandlingen vårt berättigade intresse av att göra webbplatsen tillgänglig till dig och att säkerställa korrekt drift av våra webbservrar (Art. 6 paragraf 1 punkt f) GDPR).

Personuppgifter som samlas in via ditt konto, under ett inköp och/eller via PartyLites hemsida kommer i första hand att användas till att bearbeta din order/ditt inköp, för att förse dig med de tjänster som levereras och för att processa garantiservice (i sådana fall är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter utförandet av kontraktet mellan dig och PartyLite; Artikel 6 paragraf 1 punkt b) GDPR).

Personuppgifter som samlas in av PartyLite kommer också att användas för att göra det möjligt för PartyLite att kontakta dig på din förfrågan om du vill bli en PartyLite-Konsult eller en PartyLite-värd, för att skicka dig tillräcklig information om dessa aktiviteter och för att låta dig bli en Konsult eller en värd och hjälpa dig i ditt uppdrag (i sådana fall utgörs den rättsliga grunden för databehandlingen av antingen vårt legitima intresse (Artikel 6 paragraf 1 punkt f) GDPR) när uppgifterna inte behandlas inom ramen för ett kontrakt, mer specifikt så ligger vårt verksamhetsintresse i att hitta nya konsulter och värdar och att bistå dem i deras PartyLite-verksamhet, eller utförandet av ett kontrakt (i synnerhet för data som samlas in genom konsultkontraktet), Artikel 6 paragraf 1 punkt b) GDPR).

PartyLite kan också komma att använda dina personuppgifter, med ditt medgivande, för att hålla dig informerad om utvecklingar och erbjudanden som rör PartyLite, eller om våra produkter och tjänster (i sådana fall utgörs den rättsliga grunden för databehandlingen av ditt samtycke, Artikel 6 paragraf 1 punkt a) GDPR).

Vi samlar även in dina personuppgifter när du kontaktar oss/ställer frågor som rör våra produkter och tjänster (i detta fall är den rättsliga grunden för databehandlingen fullgörandet av ett kontrakt eller, om ingen överenskommelse ingicks ännu, för att vidta åtgärder på din begäran innan ett kontrakt ingås (Artikel 6 paragraf 1 punkt b) GDPR).

Data som samlas in av cookies eller liknande teknik som en del av din surfning på PartyLites webbplats bearbetas för att skräddarsy våra tjänster för dig, för att tillåta en välfungerande webbplats, för att säkerställa att webbplatsen är säker och kör statistik (vänligen se nedan för mer information om webbplatsens cookies) (den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter i detta fall är (i) vårt legitima intresse (Artikel 6 paragraf 1 punkt f) GDPR), mer specifikt vårt intresse av att se till att vi ger dig en hemsida och kommunikation som fungerar korrekt, är säkra och ständigt förbättras och vi utvecklar vår verksamhet och/eller (ii) ditt samtycke (Artikel 6 paragraf 1 punkt a) GDPR) för cookies som inte är nödvändiga för driften av vår hemsida).

Utlämnande av insamlade personuppgifter

Några av dina personuppgifter kan nås:

- Av andra enheter i PartyLite-gruppen (inklusive av dess anställda och chefer).

 • Ø Detta kommer endast att ske med behovsenlig behörighet och när det behövs för att förse dig med produkter och tjänster som du har efterfrågat, eller i samband med ett kontrakt mellan dig och PartyLite (t.ex. genom den delen av PartyLite-gruppen som driver vårt lager, är värd för vår hemsida och annan infrastruktur eller tillhandahåller call center-tjänster). I dessa fall är den rättsliga grunden utförandet av kontraktet med dig eller bearbetning för att vidta åtgärder på din begäran innan ett kontrakt ingås (Artikel 6 paragraf 1 punkt b) GDPR) och för att utöva vårt berättigade intresse av att minska kostnader med hjälp av delade tjänster inom PartyLite-gruppen.
 • Ø Detta kan vidare göras med ditt medgivande för marknadsföringsändamål (i vilket fall den rättsliga grunden skulle vara ditt samtycke, Artikel 6 paragraf 1 punkt a) GDPR), eller när det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges ovan.

- Av betrodda tredjeparts tjänsteleverantörer som agerar som underleverantörer (dvs. databehandlare, inklusive PartyLite-konsulter), som kommer att utföra vissa tjänster som är nödvändiga för de ändamål som anges ovan för vår räkning (vissa av dessa tjänstleverantörer får eller har tillgång till uppgifterna som tillhandahålls av dig, t.ex. e-postadresser och kreditkortsinformation, och kan använda cookies för PartyLite räkning).

 • Ø Vi ger dem endast den information de behöver för att utföra sådana tjänster, och vi kräver att de inte använder dina personuppgifter för några andra ändamål. Dessa tjänsteleverantörer kommer endast att agera enligt PartyLites instruktioner och kommer att vara kontraktbundna att garantera en nivå på säkerhet och sekretess för dina personuppgifter som är samma som den som PartyLite är tvungen att säkerställa, och att följa tillämpliga dataskyddslagar och förordningar för personuppgifter.
 • Ø Till exempel använder vi tjänsteleverantörer för organisationen av kundvård, genomförandet av reklamkampanjer, vidareutveckling av vårt internet-erbjudande, kommunikation och kontakt med våra kunder, organisation av evenemang/fester, osv. Vi använder även leverantörer för bearbetning/betalning med kreditkort och för IT-tjänster (värdtjänster, databasunderhåll, osv.).

- Dessutom kan PartyLite komma att dela dina personuppgifter med tredje parter:

 • Ø I händelse av en fusion eller försäljning av bolagets tillgångar (i sådana fall kommer dina personuppgifter att lämnas ut till den framtida köparen) - i detta fall finns den rättsliga grunden för databehandlingen i fullföljandet av våra aktieägares legitima intressen att sälja sina aktier eller vårt intresse av att sälja våra tillgångar -; eller
 • Ø Att uppfylla en rättslig skyldighet eller svara på rättsliga förfaranden av något slag, domstolsbeslut, alla rättsliga åtgärder eller genomförande av verkställighetsåtgärder som krävs av behöriga myndigheter – är i detta fall rättslig grund för databehandlingen i överensstämmelse med de rättsliga skyldigheter som vi omfattas av - (Artikel 6 paragraf 1 punkt c) GDPR); eller

Om du har några frågor om användningen av din information eller vill tas bort från vår e-postlista, vänligen kontakta oss på den adress som anges i slutet av denna Sekretesspolicy.

Barn

Det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn och ungdomar under 18 års ålder. Om en förälder eller vårdnadshavare till ett barn som har försett oss med personuppgifter önskar att få sin information raderad från våra register så kan de kontakta oss på e-postadressen eller telefonnumret som anges i slutet av denna Sekretesspolicy. Vi kommer då att radera barnets personuppgifter från våra register om sådana uppgifter omedvetet har samlats in av oss.

Länkar till andra webbplatser

Som en tjänst kan PartyLite då och då innehålla länkar till andra partner-webbplatser. Vänligen kontrollera sekretesspolicyn för var och en av dessa andra webbplatser eftersom de kan skilja sig från PartyLites Sekretesspolicy.

Dataöverföringar

Eftersom PartyLite-gruppen har enheter över hela världen och eftersom några av våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller värdtjänster och andra tjänster relaterade till infrastruktur är belägna utomlands så kommer de uppgifter som vi samlar in från dig att överföras från ett land som ligger inom den Europeiska Unionen (”EU”) till ett land utanför EU (i synnerhet till USA).

Om PartyLite överför personuppgifter utanför EU så kommer detta alltid att ske på ett säkert och lagligt sätt:

 • - ntingen genom att överföra personuppgifter till en datamottagare i USA som är Privacy Shield-certifierad, då denna mekanism betraktas som säkerställande av en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter enligt att ett lämplighetsbeslut av Europeiska Kommissionen (läs mer om Privacy Shield-policyn policyn genom att klicka här. Om du vill informera oss om eller klaga på vår hantering av dina uppgifter under Privacy Shield, skicka oss ett e-postmeddelande till dataprivacy@partylite.eu. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan avhjälpa ditt klagomål så kan du kontakta Privacy Shield-panelen för ett bindande skiljedomsförfarande. Om du vill veta mer om Privacy Shield-panelen, klicka här). Om vi lämnar ut personuppgifter som mottagits enligt Privacy Shield till tredje part så måste tillgången, användningen och utlämnandet av personuppgifter av tredje part uppfylla våra skyldigheter enligt Privacy Shield, och vi ansvariga under Privacy Shield för bristande efterlevnad av Privacy Shield från tredje parter, såvida vi inte är ansvariga för händelsen som orsakade skada.
 • - Eller genom att utföra de Europeiska Standardavtalsklausulerna (undertecknade mellan PartyLite och dess dotterföretag eller mellan PartyLite och dess tjänsteleverantörer) som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att ge en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Sådana standardavtalsklausuler finns tillgängliga vid dataprivacy@partylite.eu.

Säkerhet

Alla personuppgifter som du har angett under inköpsprocessen kommer att sändas över till oss endast när de har krypterats av din dator. Vi använder det beprövade krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Detta utbredda system för skydd av online-inköp garanterar högsta möjliga säkerhet inte bara för din orderinformation, men också exempelvis konto- eller kreditkortsnumret som användes.

PartyLite använder rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och bevara order- och affärsinformation från förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, otillåten överföring och förstöring.

Förfaranden för regelbunden översyn och utvärdering av effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder har fastställts.

Inte alla personuppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att sparas. Alla personliga uppgifter som lagras är krypterade, och alla system som är anslutna till Internet är utrustade med brandväggar och kontrolleras regelbundet för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Vi lagrar dina personuppgifter i våra datacenter i New Jersey och Massachusetts i USA, och på Amazon Web Services (som ovan angivet kommer sådana överföringar av personuppgifter alltid att ske på ett säkert och lagligt sätt).

Vi garanterar säkerheten för dina personuppgifter i alla våra grenar. Om du har frågor om användningen av din information eller vill tas bort från vår e-postlista, vänligen kontakta oss.

Datalagringstid

Vi kommer att spara dina personuppgifter endast så länge som nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in (vanligtvis kontraktlängden). Vi får dock behålla dina uppgifter för en längre tidsperiod vid tillämpningen av särskilda lagar eller andra författningar och/eller för att följa tillämpliga preskriptionsperioder. Vid längre datalagringstid av andra skäl så kommer vi informera er om dessa skäl och den tillämpliga lagringstiden vid insamling av dina personuppgifter.

För att avgöra databevarandeperioden för dina personliga uppgifter använder vi i synnerhet följande kriterier:

 • - Data som har att göra med administrationen av kontot finns kvar så länge du använder detta konto/håller det aktiverat och under de tillämpliga preskriptionstiderna;
 • - Uppgifter i samband med behandlingen av dina transaktioner finns kvar under perioden för din transaktion, och i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och preskriptionstider (vanligtvis 2 år i Tyskland vid mottagandet av varan);
 • - När du har godkänt att ta emot kommersiella utskick så kommer PartyLite att behålla dina personuppgifter tills du säger till att du inte längre vill ta emot sådana utskick eller efter en period av inaktivitet som definieras i enlighet med tillämplig lagstiftning (vanligtvis 1 år i Tyskland).
 • - När dina uppgifter samlas in i samband med frågor om PartyLites produkter och tjänster, och när du kontaktar oss för att bli en värd eller en konsult, så kommer PartyLite att spara dina uppgifter för den tid som krävs för att behandla dessa frågor;
 • - När cookies placeras i din terminal så sparas cookie-data i enlighet med de rättsliga krav och rekommendationer som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter (det vill säga, 13 månader i Tyskland för cookies som inte är väsentliga för webbplatsens drift eller det tidigare datum då du återkallade ditt medgivande – se nedan).

Dina rättigheter

 • Rätt till åtkomst och information: du har rätt att informeras i en koncis och tydlig, begriplig och lättillgänglig form om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få (i) bekräftelse om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, i förekommande fallet (ii) att få tillgång till dylika personuppgifter och få en kopia därav.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter slutförda, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.
 • Rätt till radering ('rätten att bli bortglömd'): i vissa fall har du rätt att få dina personliga uppgifter raderade. Men detta är inte en absolut rättighet och PartyLite kan ha juridiska eller legitima skäl för att behålla sådana personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: i vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till uppgiftsportabilitet: du har rätt att komma åt dina personuppgifter som du lämnat till PartyLite, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan controller utan att hindras av PartyLite. Denna rätt gäller endast när behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke eller på ett kontrakt och denna behandling utförs automatiskt.
 • Rätt att invända mot bearbetning: du har rätten att invända, på grunder som avser just din situation, mot behandling av dina personuppgifter när sådan behandling baseras på PartyLites berättigade intressen (Artikel 6 paragraf 1 punkt f) GDPR). PartyLite kan dock komma att åberopa tvingande berättigade skäl för fortsatt bearbetning. Du har också rätt att invända när som helst till behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätten att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten: du har rätt att kontakta din dataskyddsmyndighet för att klaga på PartyLites personliga dataskyddsstrategier.
 • Rätt att ge instruktioner för användning av dina uppgifter efter din död: du har rätt att ge PartyLite instruktioner angående användning av dina personuppgifter efter din död.
 • Rätt att registrera på en invändningslista/'ring inte'-registret om direkt marknadsföring som utförs genom direkta uppringingar.
 • Rätten att återkalla samtycke: du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter som du har gett till Partylite när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen utifrån samtycke innan detta återkallades.

Ändringar i Sekretesspolicyn

Observera att vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy när som helst för att anpassa den till potentiella nya metoder och tjänsteutbud. I sådana fall kommer vi att ändra tidpunkten för ”senaste uppdatering” och vi kommer att ange det datum då ändringarna gjordes. Vid betydande förändringar kommer vi att informera dig på lämpligt sätt.

Läs denna Sekretesspolicy med jämna mellanrum så att du alltid har information om dess aktuella status.

Cookies

En ”cookie” är en fil som lagras på hårddisken som innehåller information om dig. PartyLite kan placera cookies på din hårddisk för att hjälpa dig att navigera PartyLites webbplats.

De flesta webbläsare kan radera cookies från datorns hårddisk, hindra cookies från att sparas, eller ge en varning innan du lagrar en cookie, så läs din webbläsares instruktioner eller använd hjälpfunktionen för vidare instruktioner. Följande länkar visar hur du justerar webbläsarens konfiguration i de mest populära webbläsarna:

För Microsoft Internet Explorer version 11:

 • - Inställningar
 • - Internet-alternativ
 • - Historia
 • - Välj
 • - Blockera cookies

För Chrome:
 • - Inställningar
 • - Visa avancerade inställningar
 • - Sekretess
 • - Cookies
 • - Blockera cookies

För Firefox:
 • - Verktyg
 • - Alternativ
 • - Sekretess
 • - Blockera cookies

För Safari:
 • - Inställningar
 • - Sekretess
 • - Blockera cookies

For Opera:
 • - Inställningar
 • - Avancerade inställningar
 • - Cookies
 • - Blockera cookies

Nedan finns information om de cookies som används på vår webbplats

Google Analytics

Google Analytics används på våra webbplatser. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder cookies på denna webbplats för denna webbanalystjänst. Informationen som genereras av denna cookie genom Användarnas användning av våra online erbjudanden (den insamlade informationen innehåller information om webbplatser och sidor du besöker, din online shopping och shoppingvanor och de transaktioner som du har gjort) överförs oftast till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera Användarnas användning av våra online erbjudanden, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och för att förse oss med ytterligare tjänster relaterade till användningen av detta online-erbjudande och Internetanvändningen. I det här fallet kan pseudonymiserade användningsprofiler för Användarna skapas från bearbetade uppgifter.

När IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats så kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller i andra kontraktbundna stater i Avtalet om Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanfogas med andra uppgifter som tillhandahålls av Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare på lämpligt sätt. Dessutom kan Google också förhindra insamling av data som genereras av cookien och dess användning i det online erbjudandet samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera en plugin för webbläsaren som är tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som ett alternativ till webbläsar-pluginen kan du klicka på denna länk för att förhindra insamling av Google Analytics på denna webbplats i framtiden. En opt-out cookie lagras då på din enhet. Om du raderar dina cookies så måste du klicka på länken igen.

Facebook

Vår hemsida innehåller plug-inprogram från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). De anges med en Facebook-logotyp eller texten ”Gilla”.
Facebook plug-ins leder till att information om ditt besök vidarebefordras till Facebook och, om nödvändigt, sparas där om du har ett Facebook-konto och har loggat in med ditt Facebook-konto när du besöker vår hemsida. I inloggat läge är det möjligt att tilldela uppgifterna till Facebook-profilen.

Annars kommer Facebook plug-inprogrammet att skicka information om att du har besökt webbplatsen vidare till Facebook genom ett Facebook plug-in. Genom interaktion med ett Facebook plug-in, t.ex. genom att klicka på knappen ”Gilla”, sparas den här informationen och annan information som du har angett i detta sammanhang också där.

För syftet, sättet och omfattningen av information som lagras av Facebook och deras användning kan du hänvisa till sekretesspolicyn för Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Där kan du också läsa om vilka möjligheter du har att förhindra lagring och användning av dina personuppgifter via Facebook, eller begränsa dem.

Facebook pixlar

Vi använder verktyget ”Facebook Website Custom Audiences”. Med hjälp av en pixel som är integrerad på denna webbplats markerar vi dig som en Användare av vår webbplats. För detta ändamål kommer inga personuppgifter att samlas in eller användas av dig. Facebook kan känna igen dig genom att använda denna pixel när du besöker Facebook-webbplatsen. Information om ditt besök på vår webbplats vidarebefordras till Facebook utan någon personlig hänvisning för analys- och marknadsföringssyften. Den information som överförs till Facebook är en icke-reversibel och icke-personlig kontrollsumma, som bygger på dina användningsuppgifter. Ingen överföring av ytterligare eller andra uppgifter sker enligt denna teknik.

Angående Facebooks hantering av data kan du gå hit för att läsa mer och även göra inställningar: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, eller https://www.facebook.com/about/ads eller här https://www.facebook.com/privacy/explanation. Om du vill motsätta dig att Facebook Website Custom Audiences används så kan du göra det genom att klicka på följande länk: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

E-post och nyhetsbrev

Som kortfattat förklarades ovan så använder vi din e-postadress, som du har gett oss i beställningsprocessen, för att skicka orderbekräftelsen samt annan viktig kundinformation som är nödvändig för produktbeställningen, bearbetningen och leveransen i vårt system i samband med din produktbeställning.

När du besöker våra webbplatser så kan vi använda information om dina aktiviteter på våra webbplatser (surfningsbeteende, visade produkter, kundvagnar) för att skapa en pseudonymiserad användarprofil. Vi vill använda informationen för att skicka dig riktade utskick, skräddarsydda efter dina behov.

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller för att bli kontaktad för våra evenemang/fester så godkänner du att vi använder den ovannämnda informationen och din orderhistorik för att skicka dig anpassade utskick och marknadsföringsmeddelanden eller att fråga dig om din tillfredsställelse med de produkter du har köpt eller bjuda in dig till PartyLite evenemang/fester. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke (Artikel 6 paragraf 1 punkt a) GDPR) och dina uppgifter kommer att användas endast för det ändamål som du har samtyckt till och kommer inte att delas med tredje parter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden - dvs. utan att påverka lagligheten hos behandling som grundade sig på ditt samtycke innan det upphävdes - utan att ådra sig andra kostnader än baskostnaderna för överföringen. Gör detta antingen genom att klicka på avbeställningslänken i nyhetsbrevet eller skicka ett informellt brev till:
PartyLite Oy
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo
Tel.: 08-505 200 11
via e-post: dataprivacy@partylite.eu

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om våra sekretessrutiner, denna Sekretesspolicy eller dina personuppgifter.

Vänligen förstå att vi kan bara svara på begäran om information eller förfrågningar angående dina personuppgifter om vi kan försäkra att du faktiskt är avsändaren (i vissa fall kan vi be dig att förse oss med ditt ID). Gör alltid din begäran skriftligen per post eller e-post.

Per post:
PartyLite Oy
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo
Tel.: 08-505 200 11
via e-post: dataprivacy@partylite.eu

Copyright © 2020 PartyLite